Harald den V:e

Under min tid med Livgardets Dragonmusikkår har jag fått några minst sagt oväntade uppdrag.
Bland annat detta: inför att Dragonmusikkåren och jag besökte Visby och Gotland för att bjuda på parad och konsert kom vår kårledning med idén att Gotlands regemente P18:s maskot, Harald den V:e, skulle få sig tillägnad en fanfar.

Jag kunde inte låta bli en så rolig och skruvad kompositionsuppgift, så jag skrev en Straussiansk, ganska storvulen fanfar där ordvitsarna och referenserna fick fritt spelrum; Två horn(ister) skall placeras fram(för orkestern), P18:s igenkänningssignal är insprängd i eko-effekt, stycket kallas ”en vädurs-baggatell”. Och så vidare, och så vidare…
Hursomhelst, just nu när Dragonmusikkåren är på turné med annan dirigent till Strängnäs och Uppsala, har den olyckan inträffat att Harald har gått vidare till de saliga ängderna, men fanfaren lever vidare och spelas imorgon i Strängnäs!

R.I.P, Harald V